Upcoming Events 

03.06.2022

Silk and Sonic @ Op der Millen

17.06.2022

Silk & Sonic @ Café Stréik Esch 

03.07.2022

Silk & Sonic @ Konscht am Gronn

09.07.2022

Silk and Sonic @ Bluesexpress

16.07.2022

Silk & Sonic @ Echterlive (Brootlos) 22:30

29 & 30.07 2022

Silk & Sonic @ La Peniche Vintage Remich 20:00

13.08.2022

Silk & Sonic  20:00-21:00 // 
THE X 23:00-00:00
Summerdream Festival Stengefort

14.08.2022

THE X 
Mesa Verde 

04.09.2022

Silk & Sonic 
Konscht am Gronn